THT Trái cây Sơn Bình

Địa chỉ: Thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn.

Người đại diện: Lê Anh Quang

Điện thoại: 0389605118 —Web:https://khanhhoalink.com/0389605118

Showing all 3 results

Show sidebar