Hướng dẫn

Hướng dẫn sửa thông tin gian hàng

Bước 1 : Chọn phần shop settings trên thanh công cụ:

 

Bước 2 : Chỉnh sửa tên cửa hàng ở mục shop name:

 

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin về cửa hàng ở mục seller info:

Phần thông tin này sẽ được thể hiện ở dưới bài viết sản phẩm :

Bước 4: Chỉnh sửa mô tả về cửa hàng ở mục shop description:

Phần mô tả này sẽ thể hiện ở trang giới thiệu thông tin cửa hàng:

Bước 5: Bấm nút save shop settings ở cuối trang để lưu thông tin chỉnh sửa :

 

Link video hướng dẫn :https://youtu.be/8fy5orOokZg

Người viết : Bảo Khương