Hướng dẫn

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin tài khoản

  • Bước 1:

Truy cập đường link https://khanhhoalink.com/

  • Bước 2: Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu đã được cấp

  • Bước 3: Lần lượt sửa phần thông tin tài khoản ở mục hồ sơ

Tiếp tục điền tên hiển thị của doanh nghiệp và email liên lạc vào các ô tương ứng

Điền thông tin của doanh nghiệp vào phần tiểu sử

Để đổi ảnh đại diện,  chọn Choose File và tải lên ảnh đại diện mà bạn muốn. Sau đó chọn Upload

  • Bước 4: Điền thông tin số điện thoại của cửa hàng. Sau khi hoàn tất thông tin, chọn Cập nhật hồ sơ để hoàn tất chỉnh sửa nhé!

Cre: Như Ý

Link video hướng dẫn: https://youtu.be/LGO24j5dn7g