Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG SẢN PHẨM

Hướng dẫn cách đăng sản phẩm :

Bước 1 : 

Chọn mục Sản phẩm trên thanh công cụ , sau đó chọn Thêm mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoặc chọn Thêm mới ở đây :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2 : nhập tên sản phẩm vào ô Thêm sản phẩm mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ : Sầu riêng,…

 

Bước 3: Nhập Mô tả sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD: Nhập thông tin sản phẩm, đặc điểm,…

 

Bước 4 : Chọn Danh mục sản phẩm ( Nếu chưa có hãy thêm vào )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD : Mục cha : Đặc sản Khánh Hòa

Mục con : Sầu riêng Khánh sơn

 

Bước 5 : Thêm Từ khóa sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD : sầu riêng, sầu riêng Monthong,…

Bước 6 : thêm Hình ảnh sản phẩm và Album hình ảnh sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 7 : nhập Giá sản phẩm ở mục Dữ liệu sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD : Giá thường : 250,000

Giá khuyến mãi : 210,000

Bước 8 : Nhập vào mục Mô tả ngắn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD : tên sầu riêng

Điểm đặc trưng

 

Bước 9 : Các bạn đăng và xem sản phẩm

 

 

 

 

 

Lưu ý:

-Hình ảnh: Chọn hình ảnh sắc nét, hình không bị bể, bị out nét, kích cỡ phù hợp

-Từ khóa: Liên quan đến sản phẩm

-Mô tả dài: Đặc điểm sản phẩm, ưu điểm sản phẩm

-Mô tả ngắn: Ưu điểm đặc biệt của sản phẩm so với đối thủ

Link video hướng dẫn :https://youtu.be/qOTSItm87Nc

Người viết : Ngọc Khánh