Cở sở chế biến Chả cá Diễm

Cơ sở chế biến Chả cá Diễm

Chủ cơ sở: Nguyễn Trang Thuỳ Diễm

Email: chacadiem.vg@gmail.com

Địa chỉ: thôn Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Sđt: 0973.439.188

Sản phẩm

Giỏ hàng

đóng
Sidebar Scroll To Top